13 grudnia 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w akcie podpisania umowy przez Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Inwestycja ma być zakończona i oddana do użytku latem 2023 roku.

Szkoła Podstawowa w podłomżyńskiej miejscowości Konarzyce potrzebuje nowych pomieszczeń dydaktycznych, ponieważ liczba uczniów uczęszczająca do tej placówki z roku na rok się zwiększa. Dlatego zaangażowałem się w pomoc Gminie Łomża jako organowi prowadzącemu Szkołę w uzyskaniu wsparcia finansowego z budżetu państwa. Gmina uzyskała na ten cel 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Szkoła Podstawowa w Konarzycach – powiedziałem m.in. w swoim wystąpieniu – mimo że jest położona w stosunkowo małej miejscowości, ma przed sobą przyszłość. Zwiększająca się liczba uczniów wynika z kilku przyczyn, ale m.in. z tego, że Konarzyce są miejscowością podmiejską, gdzie niektórzy lepiej sytuowani mieszkańcy Łomży budują  domy i przenoszą się z miasta na teren Gminy i posyłają do szkoły w Konarzycach swoje dzieci. Jest to proces typowy dla obszarów okalających wszystkie większe miasta. Szkoła w Konarzycach gwarantuje ponadto swoim uczniom większe bezpieczeństwo i prawidłowe wychowanie, wolne od wielu zagrożeń i patologii. Życzę, aby rozbudowane obiekty tej Szkoły służyły dobrze i jak najdłużej kolejnym rocznikom i pokoleniom młodzieży. Ufam, że tak będzie”.

galeria:

relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/208054

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=61138

http://www.gminalomza.pl/index.php?wiad=2461

Gmina Łomża: Szkoła w Konarzycach zostanie rozbudowana