14 sierpnia 2015 roku,w przeddzień Święta Wojska Polskiego i Bitwy Warszawskiej,odbyły się uroczystości związane z tym Świętem w 14. Suwalskim Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy tej okazji została przedstawiona informacja na temat aktualnego stanu bojowego Garnizonu Suwaki. W swoim wystąpieniu powiedziałem,że stan ten jest smutny ze względu na szczupłość liczbową jednostek wchodzących w skład Garnizonu,która sprowadza się obecnie do liczby ok. 200 żołnierzy i 70 pracowników cywilnych. Przypominając historyczne znaczenie czynu zbrojnego Polskiej Armii z 15 sierpnia 1920 roku wyraziłem nadzieję,że po najbliższych wyborach parlamentarnych zaistnieją warunki polityczne dla zdecydowanego wzmocnienia siły obronnej naszego wojska oraz dla dyslokacji jego znaczącego potencjału na tereny północno-wschodniej i wschodniej części Polski w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Złożyłem gratulacje oficerom,podoficerom i żołnierzom,którzy otrzymali awanse na wyższe stopnie wojskowe oraz odznaczenia i wyróżnienia.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto