14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystościach Święta Wojska Polskiego zorganizowanych w 14. Pułku Przeciwpancernym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Podczas uroczystego apelu z udziałem przedstawicieli pozostałych służb mundurowych oraz lokalnych samorządowców, żołnierzom i pracownikom jednostki wręczono medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie wojskowe.

Defilada z okazji uroczystości Święta Wojska Polskiego w Suwałkach to szczególnie wzniosły moment podczas wojskowego świętowania. Niestety nie wszyscy żołnierze miejscowego 14. Pułku Przeciwpancernego mogli wziąć w niej udział, ponieważ od trzech miesięcy prawie stu żołnierzy wspiera Straż Graniczną w ochronie naszej granicy z Białorusią.

Podczas swojego przemówienia do zebranych żołnierzy i zaproszonych gości powiedziałem: „Dziś na 14. Pułku Przeciwpancernym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na tym pułku, który w 2010 roku za rządów PO – PSL został zlikwidowany, spoczywa bardzo ważne zadanie bojowe – ochrona naszej północno-wschodniej granicy. Aż strach pomyśleć, co mogłoby się wydarzyć, gdyby 14. Pułk w 2019 roku nie powrócił na wojskową mapę i gdyby nadal rządzili ci, którzy masowo likwidowali jednostki wojskowe we wschodniej Polsce, wystawiając nasze terytorium aż do linii Wisły na łatwy łup agresora.

Gotowość służby w wojsku, gotowość obrony Ojczyzny jest najwyższym przejawem patriotyzmu. Dlatego też chcę wyrazić głęboki szacunek dla polskich żołnierzy za to, że jesteście gotowi służyć Polsce i naszej niepodległości. Dzięki Wam, dzięki Waszej postawie, dzięki temu, że polskie wojsko jest coraz liczniejsze i coraz lepiej uzbrojone możemy czuć się bezpiecznie, mimo że powróciło zagrożenie ze wschodu. Dzisiaj nasza armia liczy już ponad 175 tys. żołnierzy, jest coraz nowocześniejsza i coraz lepiej uzbrojona, a patriotyzm Polaków jest gwarancją jej dalszego rozwoju i umacniania, zwiększania jej liczebności, a przez to gwarancją naszego bezpieczeństwa i niepodległości Polski”.

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/72010925/swieto-wojska-polskiego-w-suwalkach

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/217108