14 sierpnia 2021 roku (sobota) w przeddzień 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się w Suwałkach uroczystości święta Wojska Polskiego zorganizowane przez 14 Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ważną częścią obchodów był piknik militarny na bulwarach Czarnej Hańczy, jeden z 30 odbywających się w tych dniach w różnych miastach Polski.

Podczas uroczystego apelu w koszarach 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, który rozpoczął się od wciągnięcia flagi na maszt i odśpiewania hymnu państwowego, oddaliśmy hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej, zostały wręczone odznaczenia i awanse na wyższe stopnie wojskowe. Dowódca Garnizonu Suwałki płk Ireneusz Król przedstawił informacje o znaczeniu obronnym i aktualnym stanie organizacyjnym 14 Pułku Przeciwpancernego.

W swoim wystąpieniu przywołałem wydarzenia sprzed 101 lat, kiedy młode polskie państwo musiało zmierzyć się ze śmiertelnym zagrożeniem świeżo odzyskanej po 123 latach zaborów niepodległości, które przyniosła na przedpola Warszawy armia bolszewicka, największa wówczas armia świata.

„Dzięki wielkiemu zrywowi patriotycznemu, wierze i mądrości dowódców Polska obroniła swoją, upragnioną przez pokolenia i świeżo odzyskaną niepodległość, ale również powstrzymała Armię Czerwoną w jej marszu na zachód Europy. Niestety, Europa tego nie doceniła. W 1939 roku na próżno oczekiwaliśmy pomocy państw zachodnich w obronie przed agresją hitlerowskich Niemiec. Dzisiaj składamy hołd bohaterom wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku, bohaterom Bitwy Warszawskiej i Bitwy Niemeńskiej. Dzisiejszy dzień to dobra okazja, aby zapytać, czy nas również byłoby stać na taki heroizm i takie poświęcenie w obliczu zagrożonej niepodległości. Każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za losy Polski.

Gwarantem suwerennego bytu państwa jest bezpieczeństwo militarne. Obecnie staramy się je zapewnić poprzez wzmacnianie polskiej armii, jej rozwój osobowy i sprzętowy, aktywne uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, budowę nowych rodzajów sił zbrojnych. To wszystko jest bardzo ważne, ale trzeba też pamiętać, i tego uczą wydarzenia sprzed 101 lat, że najważniejszy jest patriotyzm Polaków”.

Podczas pikniku militarnego w drugiej części obchodów Święta Wojska Polskiego podziękowałem żołnierzom, że chcą być blisko społeczeństwa, a uczestników pikniku zachęcałem do zainteresowania się służbą wojskową oraz umacniania w swoich czynach i postawach odpowiedzialności za naszą Ojczyznę.

„Znaczenie hasła „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” można odczytywać dwojako – powiedziałem m.in. do zgromadzonych mieszkańców Suwalszczyzny i organizatorów pikniku. Znaczenie dosłowne to zachęta do tego, aby wstępować do wojska i zasilać jego szeregi. Można to zdanie jednak odczytywać szerzej – w takim znaczeniu, że każdy z nas powinien być w przenośni żołnierzem Rzeczypospolitej, czyli jak najlepiej służyć w codziennej aktywności naszej Ojczyźnie”.

Galeria:

Relacje medialne:

http://dwutygodniksuwalski.pl/wojskowe-swieto-2/

https://radio5.com.pl/2021/08/obchody-swieta-wojska-polskiego-w-suwalkach/

https://www.youtube.com/watch?v=1kbTaO3B0qs

https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/articlesaktualnosci-2021/swieto-wojska-polskiego-w-suwalkach/

https://www.suwalki.info/wiadomosci/z-zycia-miasta/swieto-wojska-polskiego-w-suwalkach