27 lipca 2018 roku (piątek) uczestniczyłem w Wojewódzkich Obchodach warmińsko-mazurskiego garnizonu Policji, połączonych z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ełku. Uroczystość na Placu Jana Pawła II w Ełku poprzedziła Msza Święta w intencji policjantów, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Ełckiej Jerzy Mazur.

Zwracając się do funkcjonariuszy podziękowałem im za profesjonalną służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli. Przypomniałem, że dzięki codziennemu wysiłkowi policjantów 86% Polaków uważa nasz kraj za bezpieczny, a ponad 90% czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. O skuteczności działań polskiej Policji świadczą również statystyki. W ostatnich dwóch-trzech latach w prawie wszystkich kategoriach, którymi mierzymy poziom bezpieczeństwa odnotowujemy spadek liczby przestępstw i wzrost ich wykrywalności. Dotyczy to zarówno tych uciążliwych, pospolitych przestępstw, jak również najgroźniejszej, zorganizowanej, międzynarodowej czy narkotykowej przestępczości. Zaapelowałem, aby każdy z funkcjonariuszy poprzez swoją codzienną postawę, kierując się zasadami roty ślubowania i etyki zawodowej stanowił wzór przykładnego wykonywania zadań w służbie publicznej.

Zaznaczyłem, że sztandar nadany Komendzie Powiatowej w Ełku stanowi symbol najwyższych, najświętszych wartości. Przypominają one o tradycji, honorze, godności, obowiązkach i służbie Ojczyźnie.

W swoim wystąpieniu odniosłem się również do dyskusji na temat interwencji policjantów przed Pałacem Prezydenckim:

Policja w każdym przypadku reaguje w sposób odpowiedni do zagrożeń. Niezależnie od tego, kogo dotyczy dana sytuacja, zadaniem Policji zawsze będzie zapewnienie bezpieczeństwa.

Jeżeli będzie ona działała zgodnie z prawem i w granicach prawa, to zawsze rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i ja jako nadzorujący formacje mundurowe podległe MSWiA staniemy po stronie policjantów i nie pozwolimy na to, żeby awanturnictwo rozkwitało i było bezkarne.

Podczas obchodów funkcjonariusze otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie policjantów.

W obchodach wzięli udział m. in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Ełku insp. Paweł Szyperek, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, samorządowcy z Prezydentem Ełku i Starostą Ełckim na czele.

 

Relacje medialne:

http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/2845/wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-elku

http://elk.wm.pl/527890,Policjanci-z-wojewodztwa-obchodzili-w-Elku-swoje-swieto.html