29 listopada 2012 roku uczestniczyliśmy wraz z żoną w dorocznej uroczystości Święta Szkoły w Zespole Szkół im. Generała Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach Księdza Henryka Polkowskiego i Księdza Prałata Zygmunta Kopiczko. Program obejmował ślubowanie uczniów klas pierwszych,podsumowanie działalności dydaktycznej ,wychowawczej i opiekuńczej Szkoły za rok szkolny 2011/2012,wręczenie nagród i wyróżnień,oddanie hołdu Patronowi Szkoły oraz program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej. Pogratulowałem Dyrektorowi Szkoły Panu Janowi Kazimierzowi Orłowskiemu oraz Radzie Pedagogicznej i Pracownikom Zespołu wysokich osiągnięć edukacyjnych oraz wyraziłem refleksję dotyczącą wpływu warunków,jakie stwarza państwo i organ prowadzący dla funkcjonowania szkół na jakość oświaty i efekty w kształceniu i wychowaniu młodzieży.
Zaapelowałem do uczniów,aby nie szczędzili sił i energii w poszukiwaniu prawdy o świecie zarówno ucząc się poszczególnych przedmiotów,jaki poznaj ąc otaczającą rzeczywistość społeczną. ,,Nie dajcie się zwieść różnym manipulatorom,którzy chcą Wam wmówić,że wszystko jest względne i subiektywne. Pamiętajcie,że istnieje prawda obiektywna i warto do niej dążyć”.

foto

foto

foto

foto

foto