18 września 2013 roku uczestniczyłem w uroczystych Dnia Celnika zorganizowanych przez Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku Pana gen. Mirosława Sienkiewicza. Z okazji ich święta złożyłem funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Służby Celnej życzenia oraz poinformowałem o wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niekonstytucyjne przepisów pozbawiających funkcjonariuszy Służby Celnej prawa do świadczeń emerytalnych w ramach systemu emerytalnego innych służb mundurowych. Wraz z Panem Posłem Andrzejem Dudą będziemy reprezentować wnioskodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym. (zob. treść wniosku do TK).

foto

foto

foto

foto

foto

foto