3 sierpnia 2016 roku uczestniczyłem w obchodach święta policjantów i pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na początku uroczystości,która odbyła się na placu apelowym WSPol w Szczytnie złożyłem wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie. Następnie wręczyłem policjantom odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Funkcjonariusze zostali odznaczeni m. in. Medalami „Za Długoletnią Służbę”,„Za zasługi dla Policji” czy Odznakami „Zasłużony Policjant”.

W swoim przemówieniu podkreśliłem,że tegoroczne Święto Policji w Szczytnie obchodzone jest w szczególnych okolicznościach – po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży,które wymagały od służb mundurowych wielkiego wysiłku,aby rzesze pielgrzymów mogły się czuć bezpiecznie podczas trwania tych wielkich wydarzeń – nie tylko w samym Krakowie,ale na obszarze całego kraju. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie zostało zapewnione,dlatego możemy czuć się dumni. Przypomniałem także historię polskiej Policji,zwracając uwagę,że przez 97 lat swojego istnienia zawsze była ona potrzebna państwu i społeczeństwu. Istotą naszej koncepcji funkcjonowania Policji,której oczekuje społeczeństwo,jest zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa poprzez służbę blisko nich. Służy temu m. in. program „Dzielnicowy bliżej nas”,ale także odtwarzanie posterunków Policji,których potrzebę zgłaszano licznie podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w całej Polsce na początku roku. Stale rosnący poziom zaufania społeczeństwa wobec Policji jest powodem do dumy,ale także dowodem na to,że sposób jej pracy nabiera odpowiedniego kształtu i zmierza w dobrą stronę. Podziękowałem policjantom za Ich codzienną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Polsce,a wyróżnionym w tym dniu pogratulowałem odznaczeń i awansów.

W uroczystości wzięli udział także m. in. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk,Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek,Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie insp. Piotr Bogdalski,posłowie Rzeczypospolitej Polskiej,przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz duchowieństwa. O podniosłą oprawę wydarzenia zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Kompania Honorowa KWP w Olsztynie.

Po zakończeniu uroczystości Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie insp. Piotr Bogdalski oprowadził mnie po strzelnicy,jak również innych obiektach należących do Uczelni. 

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto