Święto Plonów w Sokolanach ,powiat sokólski 7 września 2008 roku

Podczas tej uroczystości Święta Plonów w Sokolanach Posła reprezentował społeczny dyrektor biura poselskiego w Białymstoku Pan Marek Danilewicz,który powiedział między innymi:

"Błogosławiony jesteś Panie,
Boże Wszechświata bo dzięki,
Twojej hojności otrzymaliśmy chleb
Tobie go przynosimy"

Wśród tych pagórków,łąk,pól przetkanych strumykami i rzeczkami żyje Lud Boży,Lud wierny Bogu i Ojczyźnie. Mieszkańcy Sokolan,Jacowlan,Racewa,Makowlan,Śniczan,Kraśnian…. dali temu świadectwo w czasie ostatniej wojny,na tych terenach działało wiele oddziałów AK-owskich,przechodzący front zniszczył większość wsi,wysadzono w powietrze kościół parafialny. Dzięki ogromnemu uporowi,pracy i poświęceniu wiernych odbudowano Kościół,który jest symbolem wolności,niepodległości i wiary. Ta piękna postawa koresponduje z pracą na roli. Ciężka i trudna jest praca rolnika,praca w pocie czoła,która wymaga też wielkiej troski i dbałości.

Głównym efektem tej pracy jest chleb – owoc Ziemi i pracy rak – rąk rolników. Z szacunkiem i wdzięcznością patrzymy na te ręce,utrudzone i spracowane. Bez pracy tych rąk nie byłaby ziemia uprawiana,obsiewana,użyźniana,pielęgnowana – nie byłoby żniw – nie byłoby chleba. Przed żniwami jest czas najpiękniejszy,pojawia się wytworzony przez Waszą pracę obraz świata jedyny w swoim rodzaju. Niezwykły to widok: pole dojrzałego zboża,urzekające piękno owocem złotych kłosów pełnych ziarna. Jest arcydziełem przyrody. Promieniuje jakąś tajemnicą i głębią.

Rolnikom i wszystkim,którzy pracują na rzecz rolnictwa w imieniu Pana Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego pragnę głęboko pokłonić się i wyrazić serdeczną wdzięczność,a także uznanie i szacunek. Serdeczne Bóg zapłać za to,że żywicie,że trwacie na Ziemi Ojców. Uprawiając ja służycie przez to Narodowi,służycie Polsce

Szczęść Boże