22 sierpnia 2021 (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w „Święcie plonów” w Jeleniewie (powiat suwalski). Po Mszy św. w kościele parafialnym odbył się festyn dożynkowy w Parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego był promowany Program Badań Profilaktycznych 40+ stanowiący część projektu Polski Ład, a także stworzona została możliwość przyjęcia szczepionki przeciwko Covid 19. Tę część przedsięwzięcia przygotował Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

W swoim wystąpieniu podziękowałem rolnikom Gminy Jeleniewo za ich pracę, z której owoców wszyscy korzystamy, a także za kultywowanie tradycji polskiej wsi z jej ważną częścią, jaką są dożynkowe zwyczaje. Wyraziłem także wdzięczność Wójtowi Gminy Jeleniewo Panu Kazimierzowi Urynowiczowi i Radzie Gminy za dobrą współpracę, zwłaszcza w zakresie budowy gminnej infrastruktury. Zachęciłem zgromadzonych mieszkańców Gminy Jeleniewo i turystów do szczepień i skorzystania z bezpłatnego programu lekarskich badań profilaktycznych.

W uroczystości uczestniczył również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej były Minister Zdrowia Pan Łukasz Szumowski.

Galeria: