11 Listopada 2015 roku uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości 97. rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowanej przez władze samorządowe Suwałk. Rozpoczęły się one Mszą świętą w intencji Ojczyzny koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie uczestnicy obchodów udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego,aby tam symbolicznie oddać część i złożyć hołd wszystkim,którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę – własne życie. Swoje wystąpienie oparłem na refleksji zawartej w moim liście przygotowanym z okazji 11 listopada (zob. treść listu).

Tego samego dnia uczestniczyłem także w X Młodzieżowym Marszu Niepodległości w Suwałkach. Gratuluję organizatorom i uczestnikom tego Marszu. Jestem zbudowany odpowiedzialnością i patriotyzmem młodych suwalczan. Od pewnego czasu z optymizmem i dumą obserwuję odradzający się patriotyzm wśród młodych w całej Polsce. Z serca dziękuję Wam,organizatorzy i uczestnicy X Młodzieżowego Marszu Niepodległości za to,że chcecie manifestować miłość i swoje przywiązanie do Ojczyzny. Dopóki będzie taka młodzież,Polska nie zginie.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto