Szanowni Państwo,

niech Święto Konstytucji 3. Maja będzie czasem szczególnie intensywnej, patriotycznej refleksji dotyczącej naszych postaw i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie i jej przyszłych losów, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zgody i jedności narodowej dla jej siły, suwerenności i bezpieczeństwa.

czytaj całość: Narodowe Święto Konstytucji 3. Maja