8 września 2013 roku w pięknej scenerii pokamedulskiego zespołu klasztornego w Wigrach gmina Suwałki obchodziła Święto Chleba,czyli gminne dożynki. Wydarzenie to od wielu lat gromadzi nie tylko licznych mieszkańców gminy,ale także turystów,którzy dzięki niemu mogą zapoznać się z regionalną kuchnią,rękodziełem oraz posłuchać występów zespołów ludowych. W bogatym i atrakcyjnym programie można było m. in. zapoznać się z maszynami rolniczymi i nowymi możliwościami,jakie otwiera przed rolnictwem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,zmierzyć ciśnienie krwi i poziom cukru,a także nabyć wyroby tradycyjnej kuchni i ludowego rękodzieła.

Podczas uroczystości reprezentował mnie mój asystent Robert Wagner,który odczytał list skierowany przeze mnie specjalnie na tę okazję. (zob. treść listu)