2 lutego 2024 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystym oddaniu do użytku świetlicy wiejskiej we wsi Mikołajki (Gmina Łomża) po przeprowadzonym remoncie.

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „Dziękuję Wójtowi Gminy Łomża Panu Piotrowi Kłysowi oraz mieszkańcom za zaproszenie do udziału w uroczystości. Niech ta świetlica służy jak najlepiej integracji mieszkańców wsi i stanowi przyjazne miejsce dla organizowania uroczystości wspólnotowych, a także rodzinnych, a w przyszłości może także miejsce do działalności koła gospodyń wiejskich czy strażaków OSP, bo i w tej wsi, w Mikołajkach takie organizacje, potrzebne każdej wspólnocie, mogą kiedyś powstać”.

Dziękuję Wójtowi Gminy Łomża oraz radnym za wzorową wieloletnią współpracę, której efektem są m.in. powstające w Gminie Łomża nowe inwestycje infrastrukturalne, ze znaczącym udziałem środków z budżetu centralnego w ramach programów inwestycyjnych rządu Prawa i Sprawiedliwości.  

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://www.gminalomza.pl/index.php?wiad=2979

https://www.narew.info/artykul/29937,swietlica-wiejska-w-mikolajkach-juz-otwarta-video

Świetlica w Mikołajkach otwarta dla wszystkich