22 kwietnia 2021 roku (czwartek) uczestniczyłem w uroczystym posadzeniu na terenie przynależnym do Szpitala Powiatowego w Augustowie świerków wyhodowanych z nasion poświęconych w 2017 roku przez Papieża Franciszka.

W 2017 roku z terenu Nadleśnictwa Gołdap administrowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku została zawieziona do Watykanu choinka przygotowana dla Ojca Świętego. Wtedy to Papież Franciszek poświęcił nasiona świerków, z których wyhodowane drzewka są obecnie sadzone w różnych miejscach północno- wschodniej Polski. Kilka z nich posadziliśmy przed Szpitalem Powiatowym w Augustowie podczas spotkania zorganizowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostaka. Uczestniczyli w nim m.in. Wicestarosta Augustowski Dariusz Skiłądź, ks. Marian Szewczyk, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dr Maciej Borzyszkowski i Dyrektor Szpitala Danuta Zawadzka.

Województwo Podlaskie– powiedziałem w swoim wystąpieniu- szczyci się dobrym stanem lesistości wynoszącym 31% jego całego obszaru. Jest to wynik zbliżony i nieco lepszy w stosunku do średniej światowej wynoszącej 30,6% i średniej ogólnopolskiej 29,6%. Każde posadzone drzewko służy człowiekowi i środowisku. Sadzonki, których wzrost przekazujemy dzisiaj pod opiekę Szpitala Powiatowego w Augustowie mają szczególny charakter, bo zostały poświęcone przez Papieża. Będzie o tym przypominała umieszczona w ich pobliżu tablica pamiątkowa. Proszę, aby gospodarze terenu dbali o te świerki, niech patrzą na nie pracownicy Szpitala i pacjenci, a my wrócimy tutaj po kilku czy kilkunastu latach, by uradować się ich wzrostem.

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/198940

https://bialystok.tvp.pl/53437702/swierki-papieskie

https://www.dziennikpowiatowy.pl/wiadomosci/6851,w-augustowie-posadzono-drzewka-papieskie-zdjecia-audio-video