Deklaracja „Polska jest najważniejsza”

Szanowni Państwo!

Stajemy przed Wami nie jako osoby prywatne,chcące podzielić się swoimi osobistymi marzeniami. Dzisiaj stajemy przed Wami,jako obywatele,pragnący wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych marzeniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego,życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków,którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani,że daje on największą szansę urzeczywistnienia wizji Polski,z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej,otwartej na świat,a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia,do osobistego i wspólnotowego rozwoju.
Jesteśmy przekonani,że może to być Polska sprawiedliwa,dbająca o tych,którym z różnych powodów jest najtrudniej.
Jesteśmy przekonani,że może to być Polska silna i zdolna do prowadzenia podmiotowej polityki w Europie i świecie.

Apelujemy do wszystkich środowisk,którym wizja ta jest bliska,o poparcie Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Suwałki,29 maja 2010 roku


Skład:

1.Prof. dr hab.Bohdan Hieronim Cywiński – wykładowca Uniwersytetu im. Kardynała Stefana wyszyńskiego w Warszawie,odznaczony w 2006 roku przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta),mieszkaniec gminy Przerośl
2.Maria Łoskot – Cywińska – artysta plastyk
3.dr n.med. Barbara Dąbrowska – Szmulik – lekarz
4.Janusz Fic – lekarz,dyrektor Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
5.Robert Ejlak – lekarz
6.Adam Sadzyński – lekarz
7.Mariola Szczołek- lekarz,radna Rady Powiatu Suwalskiego
8.Wojciech Teodorowski – lekarz
9.Stanisław Kochański – emerytowany lekarz,wiceprezes Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej
10.Witold Butkiewicz – emerytowany lekarz,ojciec sześciu synów,z których trzech było internowanych w stanie wojennym za działalność w „Solidarności”,odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
11.Barbara Malesińska – lekarz stomatolog
12.Przemysław Miłkowski – młody lekarz stomatolog
13.Witold Kowalewski – wicestarosta suwalski, radny Rady Powiatu w Suwałkach
14.Jarosław Schabieński – b. wicewojewoda podlaski
15.Zdzisław Chmielewski – b. prezydent Suwałk
16.Alicja Barbara Klimiuk- b. wiceprezydent Suwałk
17.Piotr Hołdyński – b. wiceprezydent Suwałk
18.Zdzisław Koncewicz – przewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarnośc” w Suwałkach
19.Wojciech Tucholski – b. przewodniczący Zarządu Regionu „Pojezierze” NSZZ „Solidarność”
20.Romuald Borkowski- dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach
21.Bernard Michniewicz- dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
22.Urszula Rutkowska- dyrektor Przedszkola nr 8 w Suwałkach
23.Tadeusz Szymańczyk – prezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ,radny Rady Miejskiej w Suwałkach
24.Bożena Dąbrowska – nauczycielka w Zespole Szkół nr II w Suwałkach
25.Mec. Tadeusz Miezio – prawnik
26.Jacek Milewski – b. dyrektor Parafialnej Szkoły Romskiej w Suwałkach,dziennikarz,autor książki „Dym się rozwiewa”
27.Ewa Stąpór – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ,reżyser teatru „Grupa Kłusowników – Straż Przednia”
28.Grzegorz Gorlo – lekarz weterynarii,radny Rady Miejskiej w Suwałkach
29.Andrzej Jurkiewicz – przewodniczący NSZZ Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
30.Krzysztof Szczołek – lekarz weterynarii
31.Zbigniew Kleszczewski – leśnik. Radny Rady Powiatu w Suwałkach
32.Piotr Karnasiewicz – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki
33.Olgierd Furman – leśnik,radny Rady Gminy Rutka Tartak
34.Jadwiga Mariola Szczypiń – nauczycielka,b. Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku
35.Edward Skindzielewski – przedsiębiorca rolny
36.Tadeusz Buchowiecki – przedsiębiorca
37.Regina Seredyńska – żona ś.p. Aleksandra Seredyńskiego – nestora suwalskiej solidarnościowej opozycji
38.Cezary Seredyński – pracownik Urzędu Statystycznego,syn ś.p. Aleksandra Serdyńskiego
39.Henryka Seredyńska
40.Elzbieta Szawan – córka ś.p. Aleksandra Seredyńskiego
41.Piotr Szawan
42.Wiesława Bezdziecka – radna Rady Miejskiej w Suwałkach
43.Sylwester Koncewicz – wójt Gminy Filipów
44.Ewa Walicka Grzyb – przewodnicząca Rady Gminy Filipów
45.Mirosław Hartung – prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos”
46.Tadeusz Czerwiecki – wiceprezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach
47.Leszek Butkiewicz
48.Andrzej Widliński – działacz Solidarności z lat 80 –tych,ministrant bł. Księdza Jerzego Popiełuszki
49.Edward Skindzielewski – przedsiębiorca rolny
50.Tadeusz Szturgulewski – emerytowany przedsiębiorca,radny Rady Miejskiej w Suwałkach I kadencji,
51.Artur Łuniewski – radny Rady Powiatu w Suwałkach,dyrektor Szkoły Podstawowej we Wronowie,gmina Raczki
52.Czesław Walicki – radny Rady Powiatu w Suwałkach,b. dyrektor szkoły Podstawowej w Filipowie
53.Kazimierz Urynowicz – radny Rady Powiatu w Suwałkach ,b. wójt Gminy Filipów
54.Piotr Przekop – emerytowany leśnik
55.Rafał Dyczewski – przedsiębiorca
56.Józef Zajączkowski – b. dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
57.Wanda Zajączkowska – emerytowana nauczycielka
58.Halina Ślimko – b. pracownik Kuratorium Oświaty w Suwałkach,Związek Sybiraków
59.Dorota Jabłońska – nauczycielka,b. dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach
60.Adam Daniszewski – przedsiębiorca
61.Jarosław Karłowicz – przedsiębiorca
62.Zenon Dziedzic – prezes Katolickiego Towarzystwa Służby Dzieciom
63.Karol Gałazin – młody bankowiec
64.Adam Kościuch – przedsiębiorca rolny
65.Łukasz Andrzej Morzuch – młody politolog
66.Leszek Dec – radny Sejmiku województwa podlaskiego
67.Anna Leszczyńska
68.Kazimierz Szabłowski
69.Krystyna Bilbin – przedsiębiorca
70.Jolanta Szklarzewska – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty przy zespole Szkół nr 1 w Suwałkach
71.Grzegorz Kubaszewski – radny Rady Miejskiej w Suwałkach I kadencji,działacz solidarnościowej opozycji
72.Irena Kubaszewska – wieloletni pracownik Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Suwałkach,działaczka „Solidarności”
73.Halina Kubaszewska – ekonomistka,pracownik Urzędu Miasta w Suwałkach
74.Ryszard Łapiński – matematyk, radny Rady Miejskiej w Suwałkach I i III kadencji,
75.Róża Łapińska – emerytowana nauczycielka
76.Krystyn Zdun – działaczka „Solidarności”,internowana w stanie wojennym
77.Elżbieta Ułanowicz Osińska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,żona ś.p. Stanisława Osińskiego – prezesa Banku Spółdzielczego Rutka Tartak
78.Krystyna Wasilewska – prezes Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach
79.Florian Słabiński – przedsiębiorca,brat zmarłego na emigracji ś.p. Jarosława Słabińskiego – wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu „ Pojezierze” NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 81
80.Maria Bogdan – sekretarz Urząd Gminy Filipów
81.Teresa Gutzeit – b. pracownik Muzeum Okręgowego w Suwałkach
82.Celina Andruszkiewicz – siostra b. senatora RP mec. Jana Chojnowskiego,obecnie wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego
83.Paweł Żdanuk – nauczyciel w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach
84.Małgorzata Kap – nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
85.Grzegorz Mackiewicz – b. prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
86.Grzegorz Wilczyński – nauczyciel,b. wiceprezes PKS S.A. w Suwałkach
87.Ryszard Leszczyński – członek NSZZ pracowników Wojska Polskiego
88.Janina Kierun – przewodnicząca Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Suwałkach
89.Edyta Ułanowicz – kierownik sekretariatu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Suwałkach
90.Lilianna Anna Zielińska – prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach
91.Krzysztof Bargłowski – przedsiębiorca,radny Rady Miejskiej w Suwałkach III i IV kadencji,b. prezes PKS S.A. w Suwałkach
92.Grzegorz Kalejta – nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach ,radny Rady Miejskiej w Suwałkach III kadencji
93.Janusz Herbut – działacz NSZZ „Solidarność”
94.Tadeusz Stankiewicz – sołtys wsi Okliny
95.Grzegorz Rutkowski – sołtys wsi Mauda
96.Kacper Dzietczyk – pracownik Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Suwałkach
97.Janusz Skowroński – strażnik miejski,działacz antykomunistycznej opozycji,więzień polityczny w stanie wojennym
98.Edward Wasilewski – działacz solidarnościowej opozycji
99.Stanisław Dargiewicz – mjr Wojska Polskiego w stanie spoczynku
100.Waldemar Pyrzanowski – przedsiębiorca
101. Jan Dąbrowski – mjr Wojska Polskiego w stanie spoczynku
102.Tadeusz Gałażyn – działacz solidarnościowejj opozycji,członek NSZZ „Solidarność”
103.Zenon Wasilewski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie
104.Paulina Podurgiel – studentka
105. Jadwiga Sowulewska – emerytowana nauczycielka
106. Krystyna Karczewska – emerytka
107. Bogusław Kretowicz – pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych
108. Agnieszka Brzozowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego
109. Dorota Michałowska – terapeutka osób niepełnosprawnych
110.Wiesław Piełtoraj – sołtys wsi Żywa Woda
111.Stanisław Kozula – przedsiębiorca
112.Marzena Mandygraf – przedsiębiorca
113.Tadeusz Stankiewicz
114.Lucjan Zakrzewski – przedsiębiorca
115.Lech Ludwig – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach
116.Jerzy Gryszkiewicz – nauczyciel,b. wicestarosta suwalski,działacz „Solidarności”
117. Danuta Karwel – gospodyni ś.p. ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita
118.Maria Aniela Sójkowska – emerytowana nauczycielka
119.Leon Sójkowski – członek Chóru Parafialnego przy Parafii p.w. Św. Aleksandra
w Suwałkach
120.Alina Tarasiewicz – sekretarz Fundacji „Ognisko Domowe’
121.Jerzy Krzywicki –
122.Weronika Merecka –emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
123.Helena Wiszniewska – przedstawicielka koła przyjaciół „Radia Maryja”
124.Teresa Kwos- przedsiębiorca
125. Irena Lejmel – przedsiębiorca
126.Zdzisław Żukowski –
127.Irena Tkaczyk –
128.Jacek Stachurski – przedsiębiorca
129.Barbara Dzikielewska – Galanek – lekarz psychiatra i internista
130.Bogdan Bezdziecki – działacz „Solidarności” w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach
131.Leokadia Markiewicz – emerytowany lekarz
132. Zdzisław Paliński – Przewodniczący Stowarzyszenia Żołnierzy II Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach
133. Fabian Daniłowicz – Prezes Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość w Suwałkach
134. Maryla Warakomska – Radna Rady Gminy Suwałki