10 sierpnia 2012 roku uczestniczyłem w prezentacji i uroczystym otwarciu Suwalskiej Ścieżki Kulturowej przygotowanej przez Stowarzyszenie Pastwisko.org przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Suwałkach.

Suwałki nie mają wprawdzie tak wielowiekowej tradycji jak inne polskie miasta,ale prawie już 300-letnia historia dyktuje potrzebę głębszego poznania dorobku przeszłości i zabytków oraz zainteresowania nimi mieszkańców i turystów. Temu z pewnością dobrze będzie służyć Suwalska Ścieżka Kulturowa,a w jej ramach tablice informacyjne umieszczone na zabytkowych obiektach,strona internetowa oraz prezentacje audiowizualne wykorzystujące nowoczesne techniki informatyczne. Duża w tym zasługa prezesa Stowarzyszenia Pastwisko.org pana Wojciecha Pająka,którego zaangażowanie i twórczy zapał były źródłem zrealizowanego projektu.

foto