15 grudnia 2019 roku (niedziela) wziąłem udział w obchodach 90-lecia OSP w Krasnopolu (powiat sejneński), połączonych z przekazaniem jednostce nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Podziękowałem druhom z Krasnopola za ich oddaną i ofiarną służbę, podkreślając, że ochotnicze straże pożarne spełniają bardzo ważną rolę w systemie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Zaznaczyłem, że w tym roku kupujemy dla jednostek OSP w województwie podlaskim rekordową liczbę 31 samochodów ratowniczo-gaśniczych (za rządów koalicji PO-PSL kupowano dla jednostek OSP 4-5 takich pojazdów rocznie). W całym kraju do strażaków ochotników trafi niespotykana dotąd liczba 490 nowych wozów bojowych. Dzięki temu wsparciu strażacy mogą jeszcze skuteczniej i bezpieczniej dla siebie realizować swoją szlachetną dewizę „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

W tym roku po raz pierwszy, dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, której przygotowanie nadzorowałem, strażacy ochotnicy otrzymali środki do wykorzystania m. in. na upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Na ten cel rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył z budżetu państwa 82 mln zł.