9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w przekazaniu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Wiźnie (powiat łomżyński).

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że Straż Pożarna jest bardzo ważną służbą, która musi się stale rozwijać:

Strażacy czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i chętnie to czynią. To ludzie pełni ofiarności i empatii, którzy realizują piękną dewizę „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Muszą mieć narzędzia, sprzęt, który staramy się dostarczać.

Dodałem, że w tym roku w województwie podlaskim kupujemy rekordową liczbę 31 samochodów. Przekazano ich już 27. Pozostałe 4 zostaną przekazane jednostkom OSP do końca roku .

W skali kraju jest co najmniej 490 samochodów, a wszystko wskazuje na to, że w tym roku być może będzie to 500 samochodów.

Nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie kosztował ponad 1,1 mln zł. Jego zakup był możliwy dzięki współpracy rządowo-samorządowej i dotacji pochodzącej z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości odznaczyłem ks dr. Radosława Kubła, założyciela Grupy Ratowniczej „Nadzieja” w Łomży, przyznanym przez Pana Premiera Matusza Morawieckiego pamiątkowym Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 

Relacje medialne:

https://wzasiegu.pl/lomza/wizna-nowy-woz-strazacki-trafil-do-ochotnikow-foto/nggallery/page/1

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=54138

https://mylomza.pl/artykul/taki-sprzet-maja-nieliczni/882778

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/176992