W dniach 20-21 września 2019 roku podczas spotkań w Siemiatyczach, Białymstoku i Suwałkach przekazałem druhom ochotnikom z jednostek OSP województwa podlaskiego pisemne potwierdzenie przyznania dotacji, które są możliwe dzięki przygotowanej przez rząd nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Pieniądze te zostaną przeznaczone m. in. na upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Takie wsparcie kierowane jest w tym roku do OSP po raz pierwszy. Rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże powinny uzyskać rangę ustawową.

Podkreśliłem rolę jednostek OSP, które na co dzień w całej Polsce czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców:

Strażacy ochotnicy ratują ludzkie życie, zdrowie i mienie. Stoją na straży naszego bezpieczeństwa i czynią to dobrowolnie. Słowa podziękowania jednak nie wystarczą. Trzeba wspierać te jednostki. Nasz rząd to dostrzega i cieszę się, że mogę dziś Państwu wręczyć decyzje o dotacjach. W przyszłym roku w budżecie państwa będą również przewidziane środki na działalność ochotniczych straży pożarnych. To jest nasz obowiązek, wobec tak szlachetnej służby, jaką Państwo wykonujecie na terenie swoich wsi, gmin, miast i powiatów.

W sumie w tym roku rząd przeznaczył na dofinansowanie jednostek OSP w całym kraju 82 milionów złotych.

Dodatkowe fundusze otrzyma 14340 jednostek OSP z całego kraju (w województwie podlaskim kwotą prawie 3,5 mln zł zostało wspartych ponad 500 jednostek OSP).

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/44481980/rzadowe-wsparcie-dla-osp

https://www.siemiatycze.pl/news,1556,minister-jaroslaw-zielinski-przekazal-strazakom-z-4-powiatow-promesy-po-5-tysiecy-zlotych-dla-kazdej-jednostki-osp.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/173876

http://www.suwalki.info/informacje-25214-Dofinansowania_dla_OSP.html