30 maja 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję dotyczące przyznania środków finansowych na inwestycje planowane przez samorządy w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad. W skali kraju rozdysponowana została kwota 30 mld zł, z czego województwu podlaskiemu przypadło prawie 1,5 mld zł. Przypomnijmy, że pół roku temu w ramach pierwszej edycji Programu #PolskiŁad podzielono kwotę około 24 mld zł, z której województwo podlaskie otrzymało 1,2 mld zł. Tak dużych środków finansowych przekazanych przez rząd w tak krótkim czasie na inwestycje w samorządach nie było nigdy wcześniej. Stwarza to wyjątkową szansę na wielki skok cywilizacyjny, który podniesie na wyższy poziom jakość codziennego życia mieszkańców naszych gmin, miast, wsi, powiatów i województw. W sposób szczególny odnosi się to do terenów Polski wschodniej, w tym województwa podlaskiego, które były niedoinwestowane przez kilkadziesiąt lat.

W ostatnim czasie uczestniczyłem w następujących konferencjach i spotkaniach poświęconych publicznej prezentacji decyzji rządu o przyznaniu środków finansowych z programu #PolskiŁad oraz samorządowych zamierzeń inwestycyjnych, które będą realizowane dzięki przyznanym dotacjom:

  • Konferencja prasowa w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku z udziałem innych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego 30 maja 2022 roku, której celem było przedstawienie rozstrzygnięć odnoszących się do całego województwa podlaskiego.

relacje medialne:

https://poranny.pl/podlaskie-pieniadze-dla-wojewodztwa-w-ramach-drugiej-edycji-polskiego-ladu-podlaskie-samorzady-otrzymaja-prawie-15-mld-zl-na/ar/c3-16397695

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/inne/polski-lad-niemal-15-mld-zl-dla-podlaskiego-w-drugim-rozdaniu.html

 

  • Konferencja prasowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince 30 maja 2022 roku z udziałem samorządowców ( Starosta i Wicestarosta Augustowski, Burmistrz Miasta Lipsk, wójtowie gmin – Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin) prezentująca decyzje i zamierzenia inwestycyjne Starostwa Powiatowego i gmin powiatu augustowskiego.

relacje medialne:

http://augustow24.pl/info/powiat-augustowski-dostanie-ponad–mln-zl-na-inwestycje-z-rzadowego-programu-.25318.html

https://bialystok.tvp.pl/60483767/gminy-ze-wsparciem

  • Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Suwałkach 31 maja 2022 roku z udziałem Prezydenta Miasta Suwałk, Starosty i Wicestarosty Suwalskiego oraz wójtów gmin powiatu suwalskiego, podczas której przekazane zostały informacje dotyczące środków finansowych przyznanych na inwestycje Miastu Suwałki, Starostwu Powiatowemu i poszczególnych gmin powiatu suwalskiego.

relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/60497021/szansa-na-rozwoj

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/214544

Polski Ład na Suwalszczyźnie

  • Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta w Zambrowie 31 maja 2022 roku z udziałem Senatora Marka Komorowskiego, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zambrowie, Urzędu Miasta w Zambrowie oraz wójtów bądź przedstawicieli gmin powiatu zambrowskiego poświęcona prezentacji zamierzeń inwestycyjnych i przyznanych na nie kwot w ramach drugiej edycji #PolskiegoŁadu planowanych do realizacji przez Starostwo Powiatowe, Miasto Zambrów oraz gminy powiatu zambrowskiego.

relacje medialne:

Konferencja prasowa poświęcona drugiej edycji rządowego programu „Polski Ład” w powiecie zambrowskim

https://zambrow.org/artykul/samorzadowcy-podziekowali/1314558

 

  • Udział w Sesji Rady Gminy Łomża 31 maja 2022 roku, w której uczestniczyli radni Rady Gminy Łomża, Wójt Gminy Łomża wraz ze swoim zastępcą, pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Łomża. Podczas Sesji przedstawiłem informacje odnoszące się do dotacji przyznanych Gminie Łomża, Miastu Łomża i powiatowi łomżyńskiemu w ramach drugiej edycji #PolskiegoŁadu, a także przypomniałem wielkość środków finansowych, które otrzymały Gmina Łomża, Miasto Łomża i powiat łomżyński w ramach pierwszej edycji #PolskiegoŁadu.

relacje medialne:

https://mylomza.pl/artykul/gmina-piatnica-trzy/1314686

Gmina Łomża: Samorząd odebrał czek z Polskiego Ładu

 

  • Konferencja prasowa przy Urzędzie Gminy Piątnica 31 maja 2022 roku z udziałem Wójta Gminy Artura Wierzbowskiego oraz radnych Gminy Piątnica, w czasie której przekazałem informacje o planowanych inwestycjach w Gminie Piątnica i przyznanych na nie środkach finansowych w ramach drugiej edycji programu #PolskiŁad. Gmina Piątnica była jedną z nielicznych gmin w Polsce, które z przyczyn formalnych nie otrzymały środków finansowych w ramach rozstrzygnięcia pierwszej edycji #PolskiegoŁadu, w związku z czym w drugiej edycji Gminie Piątnica została przyznana wysoka kwota 17 792 250 zł.

relacje medialne:

https://mylomza.pl/artykul/gmina-piatnica-trzy/1314686

 

  • Konferencja prasowa w Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu 1 czerwca 2022 roku z udziałem wójtów gmin powiatu sejneńskiego, podczas której przedstawiłem informacje dotyczące przyznanych środków finansowych na inwestycje przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach, miasto Sejny oraz gminy powiatu sejneńskiego.

relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/214657