6 września 2023 roku (środa)  spotkałem się ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowogród.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o działaniach na rzecz wzmocnienia potencjału ratowniczo-gaśniczego i ich efektach na terenie zarówno całego województwa podlaskiego, jak i Gminy Nowogród, a także dalszych planach i potrzebach.

Przed spotkaniem odwiedziłem również jednostkę OSP w Nowogrodzie i zapoznałem się z wyposażeniem strażackim, a w szczególności samochodami strażackimi, które są na stanie jednostek OSP Nowogród i OSP Mątwica.

Dziękuję Druhnom i Druhom za udział w spotkaniu, a Burmistrzowi Nowogrodu Grzegorzowi Palka za jego zorganizowanie.

 

Galeria zdjęć: