15 stycznia 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w Augustowie w spotkaniu radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Augustowie i Rady Powiatu Augustowskiego. Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu podopiecznych Pani Katarzyny Nikolopoulou oraz Pana Grzegorza Sobczaka,a następnie dyskutowali o przebiegu i wynikach kampanii samorządowej,sytuacji Prawa i Sprawiedliwości jako opozycji w Mieście i Powiecie oraz zadaniach,jakie trzeba podjąć w ciągu najbliższego roku.

Poseł Jarosław Zieliński podziękował wszystkim,którzy zaangażowali się w kampanię samorządową „Prawa i Sprawiedliwości”,podkreślił,że uzyskane mandaty są efektem pracy nie tylko indywidualnej,ale i zespołowej oraz zaapelował o dalszą ścisłą współpracę radnych ze wszystkimi którzy kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości.