20 lutego 2015 roku w ramach cyklu spotkań „Rozmowy o Polsce i regionie” zorganizowałem spotkanie z wyborcami w Wasilkowie (powiat białostocki). Odbyło się ono w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury. Wśród uczestników znaleźli się m. in. Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski,Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie Piotr Półtorak,niektórzy radni oraz zainteresowani mieszkańcy miasta. W swoim wystąpieniu przedstawiłem informację o bieżących pracach Sejmu,działalności Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i swoich inicjatywach poselskich. Dokonałem także analizy aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w Polsce i województwie podlaskim. Panu Burmistrzowi i nowo wybranym radnym złożyłem gratulacje związane z zaufaniem,jakim obdarzyli ich mieszkańcy miasta oraz życzyłem jak najlepszych owoców pracy dla dobra społeczności lokalnej. W dalszej części spotkania odpowiadałem na liczne pytania zgromadzonych osób. Dotyczyły one m. in. zbliżających się wyborów prezydenckich,kodeksu wyborczego i uczciwości wyborów,reprywatyzacji,pluralizmu mediów i deficytu rzetelnych informacji w życiu społecznym,bezrobocia,emigracji młodzieży.

Duży wkład w organizację spotkania wniósł członek Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Gryko.

foto

foto