29 sierpnia 2008 roku na zaproszenie posła Jarosława Zielińskiego przebywał w Suwałkach wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski,odpowiedzialny w Zarządzie Województwa za służbę zdrowia.

Po rozmowie w Biurze Poselskim Jarosława Zielińskiego poświęconej sytuacji w suwalskim Szpitalu Poseł i Wicemarszałek spotkali się w Szpitalu z dyrektorem Grzegorzem Gałązką i przedstawicielami związków zawodowych. W trosce o przyszłość Szpitala poseł Jarosław Zieliński spotykał się wcześniej z przedstawicielami pracowników Szpitala i jego kierownictwem dążąc do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i zagrożeń związanych z restrukturyzacją placówki i zapowiadanymi zwolnieniami grupowymi. Podczas piątkowego spotkania ustalono m.in.,że do 15 września br. dyrektor Szpitala przedłoży Zarządowi Województwa program naprawczy,który następnie w ciągu tygodnia zostanie przekazany do konsultacji pracownikom Szpitala.

Od początku poseł Jarosław Zieliński,zasięgając opinii prawników,podzielał stanowisko prezentowane przez związki zawodowe,że zwolnienia grupowe nie mogą mieć miejsca bez uprzedniego zatwierdzenia programu naprawczego oraz przyjęcia zaopiniowanego przez organizacje związkowe planu zwolnień grupowych.

Wicemarszałek Bogusław Dębski zadeklarował,że przy zatrudnieniu nowego personelu w pozostałych suwalskich placówkach ochrony zdrowia podlegających Samorządowi Województwa pierwszeństwo będą mieli zwalniani pracownicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach; 10 osób znajdzie zatrudnienie w przygotowywanym do otwarcia w Zespole Opieki Paliatywnej. Poseł Jarosław Zieliński będzie w dalszym ciągu monitorował sytuację Szpitala i podejmowane działania przez jego kierownictwo oraz organ założycielski – Samorząd Województwa Podlaskiego.