23 listopada 2009 roku poseł Jarosław Zieliński spotkał się z rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku prof. Jerzym Kopanią. Rozmowa dotyczyła rozwoju uczelni w warunkach niżu demograficznego oraz utworzonego niedawno nowego kierunku studiów – bezpieczeństwo.

Rektor WSAP zaprosił posła Jarosława Zielińskiego,wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,wiceministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego do wygłoszenia wykładu dla studentów tego kierunku.