8 marca 2008 roku – poseł Jarosław Zieliński i Przewodniczący Oddziału NSZZ "Solidarność" w Suwałkach zorganizowali po comiesięcznej Mszy św. w intencji Ojczyzny,które od kilku już lat odbywają się w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości oraz związku zawodowego "Solidarność",spotkanie z mieszkańcami Suwałk. Jarosław Zieliński wręczył kwiaty oraz złożył życzenia uczestnikom spotkania z okazji Święta Kobiet. Życzył wszystkim Paniom szacunku,miłości i szczęścia przez wszystkie dni w roku.

Dyskusja koncentrowała się wokół problemów kryzysu gospodarczego i przedstawionego przez Prawo i Sprawiedliwość pakietu działań antykryzysowych oraz zbliżających się wyborów europarlamentarnych i samorządowych.

foto

Poseł Jarosław Zieliński przemawia do uczestników spotkania,które odbyło się w sali konferencyjnej NSZZ "Solidarność" po Mszy św. w intencji Ojczyzny,Suwałki,8 marca 2009 roku. Na zdjęciu m.in.: Zdzisław Koncewicz – Przewodniczący suwalskiego Oddziału NSZZ "Solidarność",Lilianna Zielińska,Leszek Dec – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

foto

foto

foto

Poseł Jarosław Zieliński składa życzenia i wręcza kwiaty uczestniczącym w spotkaniu kobietom,Suwałki,8 marca 2009 roku.