20 czerwca 2016 roku w godzinach wieczornych spotkałem się z mieszkańcami Zambrowa i okolic. Spotkanie zorganizował Pan Stanisław Rykaczewski – wicestarosta powiatu zambrowskiego,który rozpoczynając spotkanie nawiązał do naszej długoletniej współpracy na rzecz rozwoju Zambrowa i powiatu zambrowskiego. Podczas spotkania przypomniałem o działaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości podejmowanych w celu naprawy wielu obszarów funkcjonowania naszego państwa,zachęcając przy tym zebranych do włączenia się we wspólną pracę na rzecz dobra wspólnego i poszerzania idei zawartych w realizowanym przez rząd programie. Podczas dyskusji mieszkańcy zwracali uwagę na szczególnie ważne dla nich problemy i zagadnienia związane z miastem i powiatem zambrowskim oraz proponowali rozwiązania bieżących problemów,zarówno tych na szczeblu lokalnym,jak i centralnym.

foto

foto

foto

foto

foto

foto