23 lipca 2019 roku (wtorek) w Komendzie Głównej Policji spotkałem się z laureatami 12 edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Zwracając się do policjantów podkreśliłem, że ich postawa zasługuje na wyróżnienie, a także stanowi wzór do naśladowania dla innych funkcjonariuszy. Świadczy również o tym jak ważny jest bezpośredni kontakt między policjantem a obywatelem. Trudne, często dramatyczne historie osób, którym pomogli funkcjonariusze pokazują, że służba policjanta w ogromnej mierze polega na niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. Podziękowałem policjantom za ich postawę i poświęcenie.

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatią i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego. Do tegorocznej edycji nadesłano 110 zgłoszeń dotyczących 85 policjantów. Wśród kandydatów byli funkcjonariusze zarówno pionu prewencji, jak i pionu kryminalnego.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu:

  • st. asp. Andrzej Matczak (dzielnicowy KMP w Płocku)
  • asp. Paweł Marcówka (dzielnicowy KMP w Suwałkach)
  • asp. Robert Kornacki (dzielnicowy posterunek Policji w Kobylnicy)
  • mł. asp. Justyna Naronowicz (KPP w Lęborku)
  • sierż. sztab. Adam Malecki (dzielnicowy komisariat Policji w Łapach)