8 września 2018 roku (sobota) uczestniczyłem w spotkaniu z harcerzami 1. Suwalskiej Drużyny Harcerzy ,,Baszta” im. Mariana Piekarskiego oraz z harcerkami z Suwalskiego Hufca Harcerek „Jaćwież”, które odbyło się w Białej Wodzie koło Suwałk.

W czasie spotkania wspólnie z Prezesem Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. Księdzem Prałatem Stanisławem Wysockim, Przewodniczącym Rady Powiatu Suwalskiego Panem Grzegorzem Mackiewiczem i harcerzami złożyliśmy hołd osobom zamordowanym w czasie Obławy Augustowskiej. Podziękowałem druhnom i druhom za zaproszenie oraz za to, że dbają o pamięć o naszych przodkach i troszczą się o miejsca związane z historią Polski i Suwalszczyzny. Życzyłem im też sukcesów we wszystkich działaniach, jakie podejmują w ramach swojej harcerskiej aktywności.

Prof. Krzysztof Jasiewicz wręczył finkę założyciela ZHR Tomasza Strzembosza podharcmistrzowi suwalskiej Chorągwi ZHR Piotrowi Rydzewskiemu.