5 marca 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w spotkaniu z funkcjonariuszkami służb mundurowych z województwa podlaskiego. Odbyło się ono w Klubie Garnizonowym 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku.

Podziękowałem wszystkim paniom za ich profesjonalizm, wiedzę, kwalifikacje zawodowe, życzliwość, uśmiech, ale przede wszystkim za pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, za służbę Polsce. Podkreśliłem, że ich służba jest trudniejsza niż mężczyzn, ponieważ muszą one spełnić te same warunki przy naborze i w czasie służby oraz realizować te same zadania, co mężczyźni, a ponadto muszą wypełniać także inne zobowiązania jako żony i matki. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet życzyłem im także dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji z pełnionej służby i zasłużonych awansów.

W województwie podlaskim w Policji kobiety stanowią 20% wszystkich funkcjonariuszy, w Straży Granicznej 24%, w Państwowej Straży Pożarnej 4%, w Służbie Więziennej 17%, Krajowej Administracji Skarbowej 34%, a w Lasach Państwowych prawie 10%. Dla porównania w skali całego kraju w Policji kobiety stanowią 16% wszystkich funkcjonariuszy, w Straży Granicznej ok. 26%, w Państwowej Straży Pożarnej niecałe 4%,

W spotkaniu uczestniczyli również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Podlaski Kurator Oświaty Bożena Dzitkowska, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Białymstoku Andrzej Nowak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Zbigniew Redziak oraz Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Rafał Lis.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/36268083/kobiety-w-mundurach

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/50717,Kobiety-w-sluzbie.html