8 marca (czwartek) w Dniu Kobiet spotkałem się z funkcjonariuszkami i pracownicami Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa.

Podczas uroczystości w Komendzie Głównej PSP złożyłem życzenia i wręczyłem kwiaty funkcjonariuszkom i pracownicom cywilnym Straży Pożarnej.

Podziękowałem Paniom za ich służbę Polsce, za służbę na rzecz bezpieczeństwa oraz za to, że niosą pomoc i ratunek. Podkreśliłem także jak wielowymiarowa jest służba w Straży Pożarnej oraz życzyłem, by przynosiła ona wszystkim paniom jak najwięcej satysfakcji.

Po spotkaniu z funkcjonariuszkami PSP spotkałem się z funkcjonariuszkami SOP, którym podziękowałem za zapewnianie na co dzień bezpieczeństwa państwa oraz za ochronę najważniejszych osób w państwie.

W Państwowej Straży Pożarnej służą 1174 funkcjonariuszki. Najwięcej kobiet pracuje w pionie logistyki, ale w szeregach PSP są też funkcjonariuszki, które biorą bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z kolei w Służbie Ochrony Państwa służą 193 kobiety, co stanowi 10% wszystkich funkcjonariuszy.