25 czerwca 2009 roku poseł Jarosław Zieliński spotkał się (wraz z posłami PiS Marzeną Drab i Wojciechem Żukowskim) z manifestującymi przed Sejmem funkcjonariuszami Służby Celnej. W wystąpieniu skierowanym do protestujących Jarosław Zieliński poparł żądania celników dotyczące uruchomienia przez rząd środków finansowych przeznaczonych w budżecie na 2009 rok na podwyżki wynagrodzeń oraz postulaty związane z ustawą o Służbie Celnej,nad którą obecnie pracuje Sejm. Poseł podkreślił,że obowiązkiem państwa – rządu i parlamentu jest wyposażenie służb celnych w instrumenty ustawowe i stworzenie warunków,które pozwolą im na efektywne działanie przysparzające dochodów do budżetu państwa oraz eliminujące tzw. szarą strefę. Jest to zadanie ważne zawsze,ale szczególnego znaczenia nabiera w czasach kryzysu finansowego i gospodarczego.

foto

Protestujący celnicy niosą trumnę z napisem „Służba Celna” symbolizującą dramatyczny stan polskich służb celnych.

foto

Poseł Jarosław Zieliński i posłanka Marzenna Drab wśród protestujących pod Sejmem celników.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wśród manifestujących pod Sejmem celników.

foto

Poseł Jarosław Zieliński i posłanka Marzenna Drab wśród protestujących pod Sejmem celników.

foto

Poseł Jarosław Zieliński i posłanka Marzenna Drab wśród protestujących pod Sejmem celników.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wśród manifestujących pod Sejmem celników.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wśród manifestujących pod Sejmem celników.

foto

Poseł Jarosław Zieliński i posłanka Marzenna Drab wśród protestujących pod Sejmem celników.