20 grudnia 2017 roku (środa) wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym służb podległych MSWiA, które odbyło się w Warszawie.
Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym podziękowałem za pełną oddania, ofiarną służbę w 2017 roku. Złożyłem im również życzenia wszelkiej pomyślności oraz odpoczynku z poczuciem satysfakcji z wypełnianej misji wobec Polaków, a tym, którzy będą dbali o nasze bezpieczeństwo w czasie Świąt, by przebiegły one w sposób spokojny
i bezpieczny.
W uroczystości wzięli udział m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak wraz z innymi członkami kierownictwa Ministerstwa, szefowie służb podległych MSWiA wraz z zastępcami, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, oddziałów Straży Granicznej, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, PSP, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, komendanci szkół i ośrodków szkolenia służb podległych MSWiA, przedstawiciele duchowieństwa oraz zaproszeni goście.