5 marca 2012 roku na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył z okazji zbliżającego się Święta Kobiet w spotkaniu z członkiniami Uniwersytetu,które odbyło się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Poseł Jarosław Zieliński złożył wszystkim obecnym Paniom życzenia oraz wręczył kwiaty ich przedstawicielce Pani Danucie Minkiewicz – skarbniczce Stowarzyszenia. W nawiązaniu do obchodzonego Święta poseł przypomniał o szacunku dla kobiet wpisanym w tradycję polskiej i europejskiej kultury oraz wskazał na potrzebę jej kultywowania. Zaakcentował konieczność podejmowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu publiczny. Aby to było możliwe do zrealizowania należy stworzyć ku temu odpowiednie warunki społeczne,ekonomiczne,prawne i rodzinne. Chodzi o to,aby do miłych grzecznościowych gestów wobec kobiet oraz składanych deklaracji dodać realne i konkretne działania.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto