14 stycznia 2024 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w spotkaniu świąteczno-noworocznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Suwałkach. Uczestniczyli w nim działacze i wolontariusze Stowarzyszenia – członkowie Zarządu, rehabilitanci i terapeuci oraz podopieczni wraz z rodzinami.

Składając uczestnikom spotkania życzenia noworoczne powiedziałem m.in.: „Dziękuję Pani Prezes Wandzie Niedziejko oraz wszystkim pracownikom i wolontariuszom Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Suwałkach za wieloletnie zaangażowanie w to szlachetne dzieło, dzięki któremu los dzieci specjalnej troski potrzebujących szczególnej opieki i wsparcia staje się choć trochę, a często i zdecydowanie, lepszy. Życzymy wraz z obecną tutaj moją żoną, która w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzi działalność w podobnej do Państwa dziedzinie, żeby w 2024 roku – chcę przywołać tu staropolskie wyrażenie – wszystkim się darzyło: w sercu, w domu, w rodzinach i w naszej Ojczyźnie. Dziękuję również za to, że od ponad 20 już lat możemy się tutaj spotykać i wyrażać sobie wzajemną życzliwość”.

 

Galeria zdjęć: