3 sierpnia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński na zaproszenie Starosty Zambrowskiego Stanisława Rykaczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Dąbrowskiego uczestniczył w spotkaniu promocyjnym Powiatu Zambrowskiego w związku z emisją dukata lokalnego. Wspierając akcję promocyjną Poseł dokonał zakupu monety o nominale 40 dukatów za kwotę 160 złotych. Zambrowski dukat nawiązuje do jubileuszu 10-lecia istnienia Powiatu Zambrowskiego. Jego rewers przedstawia popiersie wywodzącego się z Zambrowa Metropolity Przemyskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Na awersie znajduje się herb Powiatu Zambrowskiego z nazwami wszystkich tworzących go gmin. Jarosław Zieliński w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników spotkania nawiązał do powyższej symboliki wyemitowanej monety i podkreślił osiągnięcia Powiatu i jego władz w okresie 10 lat działalności. Komentując to ważne dla Ziemi Zambrowskiej wydarzenie Poseł zauważył,że samorządy lokalne podkreślają swoją tożsamość między innymi poprzez emisję symbolicznych monet lokalnych,a państwo polskie pod rządami Donalda Tuska i jego partii w sposób bezzasadny i nieodpowiedzialny dąży do tego,aby jak najszybciej pozbyć się polskiej złotówki.

foto

Na zdjęciu w pierwszym rzędzie poseł Jarosław Zieliński,Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski,Wicestarosta Zambrowski Stanisław Krajewski.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wśród gości spotkania promocyjnego. Na zdjęciu pierwszy od lewej Ksiądz Kanonik Józef Żyłowski Proboszcz Parafii p.w. NMP Częstochowskiej w Szumowie.

foto

Poseł Jarosław Zieliński przemawia do zgromadzonych uczestników spotkania.

foto

Poseł Jarosław Zieliński kupuje srebrny dukat zambrowski.

foto

Obok Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski (z lewej) i Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski ( z prawej).