26 lutego 2024 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w Podlaskim Forum Gospodarczym zorganizowanym przez Pana Prezesa Witolda Karczewskiego w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Na spotkaniu poruszone zostały tematy najważniejszych inwestycji w naszym regionie warunkujące jego dalszy rozwój.

Podczas spotkania powiedziałem: „Omawiane zagadnienia – budowa drogi ekspresowej S8 Białystok-Augustów-Raczki, zamieszanie wokół ochrony Puszczy Białowieskiej i ograniczeń w pozyskiwaniu drewna w Lasach Państwowych, budowa drogi ekspresowej Via Carpatia, budowa lotniska regionalnego koło Białegostoku i obwodnicy kolejowej Białegostoku to zadania, których realizacja wymaga pokonania wielu problemów. Dlatego cenna jest inicjatywa współpracy parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców i innych aktywnych środowisk na rzecz rozwoju i przyszłości województwa podlaskiego”.

Z przekonaniem i zaangażowaniem uczestniczyłem w tym spotkaniu i wyraziłem swoje stanowisko w tych kluczowych sprawach. Jako Poseł na Sejm reprezentujący województwo podlaskie deklaruję swoje dalsze zaangażowanie na rzecz przyspieszenia tych bardzo potrzebnych naszemu regionowi inwestycji. Oczekuję jednocześnie szczerej i autentycznej aktywności, zwłaszcza ze strony przedstawicieli obecnej koalicji rządowo-parlamentarnej.

Dziękuję Przewodniczącemu Podlaskiego Forum Gospodarczego Panu Witoldowi Karczewskiemu za zorganizowanie spotkania w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, które było doskonałą okazją do rozmów.