8 grudnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Białymstoku. Oprócz działaczy i członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości opłatkiem łamali się przedstawiciele młodzieży polonijnej z 11 krajów uczestniczącej w corocznym przeglądzie i konkursie poetycko – muzycznym.
Poseł podziękował członkom Wspólnoty Polskiej za wspieranie Polaków rozsianych po całym świecie ,w szczególności środowisk polskich na Wschodzie i Południu Europy.
Składając życzenia świąteczne i noworoczne Jarosław Zieliński nawiązał do tragedii smoleńskiej,która wydarzyła się w mijającym roku,gdzie zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński ,wspierający zawsze to wszystko ,co Polskę stanowi,Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra ,tak bardzo życzliwi działalności Stowarzyszenia.
Wyrażając nadzieję,że nadchodzący rok będzie lepszy poseł Jarosław Zieliński życzył obecnym i wszystkim Polakom,aby jak najszybciej opadła mgła,która zasłania nam widok i aby spoza niej ukazała się prawda,w całej swojej wzniosłości i oczywistości,tak byśmy umieli w otaczającym nas świecie dokonać właściwych rozróżnień i mądrych wyborów.