15 grudnia 2014 roku na zaproszenie Pani Marii Kalisz i kierownictwa Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Augustowie uczestniczyłem w uroczystej wigilii,na której zgromadzili się podopieczni,rodzice,wolontariusze,pedagodzy oraz liczni goście,sympatycy i przyjaciele placówki . Podziękowałem za zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie,podczas którego mogłem po raz kolejny przekonać się o wielkim zaangażowaniu kadry w pracę na rzecz niesienia pomocy pedagogicznej i terapeutycznej podopiecznym. Stwierdziłem,że liczba osób uczestniczących w spotkaniu świadczy o wysokiej ocenie placówki w środowisku i jej współpracy z innymi organizacjami w Augustowie.

Wszystkim zebranym ,a szczególnie dzieciom życzyłem pięknych,tak jak w domach rodzinnych naszego dzieciństwa Świąt Bożego Narodzenia,miłości najbliższych,ludzkiej życzliwości oraz dobrego bytu w Nowym 2015 Roku.