20 grudnia 2017 roku (środa) uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Podziękowałem im za trudną pracę, bardzo ważną i niezbędną do prawidłowego funkcjonowania  Państwowej Straży Pożarnej. Podkreśliłem, że mijający 2017 rok nie był z wielu względów czasem łatwym. Państwowa Straż Pożarna musiała sprostać wielu wyzwaniom, w tym związanym z sierpniowymi i październikowymi nawałnicami, które dotknęły szczególnie zachodnią i północną część Polski. Wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym złożyłem również życzenia satysfakcji z wypełnianej misji wobec Polski i Polaków.

Podczas uroczystości przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego Betlejemskie Światełko Pokoju – symbol nadziei i radości, jakie niosą Święta Bożego Narodzenia.