30 grudnia 2014 roku uczestniczyłem wraz ze społecznym dyrektorem mojego Biura Poselskiego w Białymstoku Jędrzejem Łucykiem,w spotkaniu opłatkowym zorganiowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach przez Wójta Gminy Józefa Zajkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Hannę Marię Kurzynę. Spotkanie stanowiło uroczystą część II sesji Rady Gminy Sokoły,podczas której uchwalono m. in. budżet Gminy na 2015 rok. Uczestniczyli w nim radni Rady Gminy,samorządowcy powiatu wysokomazowieckiego (m. in. starosta Bogdan Zieliński),sołtysi,przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy,pracownicy Urzędu Gminy,przedsiębiorcy,księża i zaproszeni goście.

W swoim wystąpieniu podziękowałem zgromadzonym za pracę i służbę na rzecz dobra wspólnego w 2014 roku,złożyłem życzenia świąteczne oraz wyraziłem nadzieję,że podejmowane wysiłki przyniosą w 2015 roku dobre,oczekiwane przez coraz większą część społeczeństwa zmiany w polskim życiu publicznym,o czym zadecydują zbliżające się wybory prezydenckie i parlamentarne.

Podkreśliłem,że Polska nie jest krajem biednym,tylko żle rządzonym,a dobre,uczciwe rządy prowadzą do wzrostu społeczno-gospodarczego i poprawy życia mieszkańców,co potwierdza m. in. przykład gminy Sokoły i powiatu wysokomazowieckiego,gdzie rozwija się przedsiębiorczość,dobrze funkcjonują instytucje publiczne,a bezrobocie należy do najmniejszych w regionie.

foto

foto

foto