18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym służb mundurowych województwa podlaskiego, które odbyło się w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku.

W swoim wystąpieniu podsumowałem mijający 2017 rok, podziękowałem funkcjonariuszom służb mundurowych za podejmowaną każdego dnia pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli, jak również życzyłem im dalszego zaangażowania w wypełnianiu słów roty ślubowania i satysfakcji z pełnionej misji wobec społeczeństwa.
Podkreśliłem, że wysoki poziom bezpieczeństwa w Polsce nie byłby możliwy bez profesjonalizmu funkcjonariuszy.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, podlascy komendanci służb podległych MSWiA, funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego, a także uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku.
W uroczystości wziął udział również Arcybiskup Metropolita Białostocki Ksiądz Tadeusz Wojda oraz Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.