9 grudnia 2017 roku (sobota) wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym służb mundurowych z powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, które odbyło się w Klubie Garnizonowym w Suwałkach.

Podziękowałem funkcjonariuszom wszystkich służb za dobrą i skuteczną pracę w 2017 roku i życzyłem im, a także uczestniczącym w spotkaniu przedstawicielom instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych, odnowionej wiary, otuchy i nadziei, której źródłem jest przyjście na świat Boga-Człowieka, Zbawiciela każdego z nas. Tym, którzy w czasie Świąt pozostaną na służbie złożyłem życzenia szczególnej wdzięczności społeczeństwa, bo dzięki ich pracy inni będą mogli w spokoju i bezpieczeństwie przeżywać Święta. Zaapelowałem, aby w 2018 roku – roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości – w jeszcze większym stopniu niż dotąd poświęcić nasze myśli, serca i czyny umacnianiu niepodległej Rzeczypospolitej.

W spotkaniu oprócz służb mundurowych podległych MSWiA uczestniczyli również funkcjonariusze Izby Celnej, Straży Ochrony Kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Lasów Państwowych, reprezentanci Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach, 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, przedstawiciele prokuratury, samorządu, organizacji społecznych, a także harcerze.

W trakcie uroczystości wraz z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosławem Wendtem wręczyłem nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mł. kpt. Mariuszowi Daniłowiczowi z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach. Wręczyłem również Medale „Za zasługi dla Policji” Burmistrzowi Lipska Panu Lechowi Łępickiemu oraz Wójtowi Gminy Wiżajny Panu Jackowi Pietrukiewiczowi.