11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym łomżyńskich służb mundurowych, które odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.

Wszystkim funkcjonariuszom – zarówno tym podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i reprezentującym Służbę Więzienną, Lasy Państwowe, Izbę Celną czy Inspekcję Transportu Drogowego – oraz wojskowym, ratownikom z Grupy Nadzieja w Łomży, a także zaproszonym gościom reprezentującym instytucje państwowe, samorządy i organizacje społeczne – życzyłem, podobnie jak podczas sobotniego spotkania opłatkowego w Suwałkach, odnowionej wiary, otuchy i nadziei, której źródłem jest przyjście na świat Chrystusa.

Podczas spotkania wręczyłem funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg Adamowi Kalinowskiemu i st. kpt. Andrzejowi Kalinowskiemu – nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP w uznaniu szczególnych zasług dla ochrony przeciwpożarowej, wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych. Wyróżniłem również st. kpt Sławomira Parzycha, kpt. Jacka Zakrzewskiego, mł. kpt. Pawła Kopczewskiego, asp. sztab. Andrzeja Mocarskiego oraz mł. ogn. Mariusza Martynowicza listami gratulacyjnymi za codzienne zaangażowanie w niesienie pomocy poszkodowanym.

W spotkaniu uczestniczył także Biskup Łomżyński Ksiądz Janusz Stepnowski, który poświęcił opłatki i złożył wszystkim zebranym świąteczne i noworoczne życzenia.