10 lutego 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył wraz z małżonką w spotkaniu posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Lech Kaczyński złożył zaproszonym gościom życzenia noworoczne życząc przede wszystkim optymizmu i nadziei,co zostało odebrane jako wyraz przekonania i wiary,że nadchodzące ważne wydarzenia w tym wybory samorządowe,prezydenckie i parlamentarne mogą zakończyć się sukcesem środowiska Prawa i Sprawiedliwości,które jest przygotowane,by dobrze rządzić Polską.

foto

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński z małżonką

foto

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński w otoczeniu parlamentarzystów i działaczy Prawa i Sprawiedliwość. Wśród gości Pana Prezydenta Poseł Jarosław Zieliński z małżonką i Burmistrz Sejn Jan Stanisław Kap

foto

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Profesor Lech Kaczyński w rozmowie z Posłem Jarosławem Zielińskim i Burmistrzem Sejn

foto

Burmistrz Sejn Jan Stanisław Kap,Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Jakub Putra,Poseł Jarosław Zieliński z małżonką na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim