5 października 2016 roku wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym "Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczenia skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020",które odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aglomeracja Opolska to silnie urbanizujący się obszar,którego centrum stanowi miasto Opole wraz z pierścieniem otaczających go gmin. Aglomeracja stanowi płaszczyznę współpracy dla 21 gmin skupionych wokół stolicy województwa. W jej skład,poza Opolem,wchodzą jednostki samorządowe znajdujące się w jego obszarze funkcjonalnym.
Do największych naturalnych,nadzwyczajnych zagrożeń odnotowanych na terenie Aglomeracji Opolskiej w ostatnim okresie należy zaliczyć zagrożenie powodziowe,zagrożenie występującymi wichurami,gradobicie,zagrożenie pożarowe obszarów leśnych.
Do największych zagrożeń dla ludzi związanych z rozwojem cywilizacyjnym należy zaliczyć także zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych,transportem drogowym oraz kolejowym.

Program składa się z analizy zagrożeń określającej zagrożenia występujące na terenie Aglomeracji Opolskiej i obszarów sąsiednich,oceny potencjału Aglomeracji Opolskiej do usuwania skutków zdarzeń ekstremalnych,propozycji rozwoju Aglomeracji Opolskiej w zakresie przygotowania do działań podczas zjawisk ekstremalnych.

Podstawowe założenia programu to m. in. solidarna pomoc wszystkich gmin w sytuacji wystąpienia zagrożenia,poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe gmin na wypadek zdarzeń ekstremalnych,poprawa systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków zjawisk ekstremalnych czy udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

foto

foto