27 marca 2018 roku (wtorek) uczestniczyłem w spotkaniach wielkanocnych z funkcjonariuszami służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w Komendzie Głównej Straży Granicznej złożyłem funkcjonariuszom życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych oraz podziękowałem im za ochronę nienaruszalności granic i umacnianie bezpieczeństwa Polski. Przypomniałem o realizowanym już od 2017 roku programie modernizacji służb mundurowych.

W najbliższym czasie podjęte będą kolejne kroki związane z umacnianiem wszystkich służb podległych MSWiA. Myślę nie tylko o kolejnych etapach modernizacji, ale także o podwyżkach wynagrodzeń, które obejmą najniżej uposażonych funkcjonariuszy naszych wszystkich czterech formacjizaznaczyłem.

 

W drugim spotkaniu zorganizowanym dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa udział wzięło kierownictwo MSWiA, w imieniu którego Pan Minister Joachim Brudziński złożył życzenia wielkanocne wszystkim funkcjonariuszom oraz ich rodzinom.

W swoim wystąpieniu podziękowałem kierownictwu służb MSWiA oraz funkcjonariuszom za podejmowane wysiłki na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli, podkreślając, że formacje mundurowe resortu spraw wewnętrznych wypełniają na co dzień najtrudniejsze zadania wobec społeczeństwa.

26 marca 2018 roku w Białymstoku uczestniczyłem również w spotkaniu wielkanocnym z funkcjonariuszami służb mundurowych województwa podlaskiego. W jego trakcie wręczyłem dwóm strażakom, którzy przyszli z pomocą rodzącej kobiecie w drodze do szpitala w Łomży nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zaangażowanie w służbę. Podczas uroczystości został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie mł. bryg. Adam Wysmułek.

 

Relacje medialne:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/6330,Spotkanie-wielkanocne-w-KGSG.html

https://www.sop.gov.pl/pl/aktualnosci/273,Spotkanie-wielkanocne-sluzb-podleglych-Ministrowi-Spraw-Wewnetrznych-i-Administr.html

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/156773,Spotkanie-swiateczne-sluzb-MSWiA.html

 

Spotkanie wielkanocne w Komendzie Głównej Straży Granicznej

 

 

Spotkanie wielkanocne z funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa

 

 

Spotkanie wielkanocne z funkcjonariuszami służb mundurowych województwa podlaskiego