Okres przedświąteczny to czas spotkań opłatkowych organizowanych przez różne instytucje i środowiska. Po odzyskaniu wolności i suwerenności w 1989 roku łamanie się opłatkiem,przeżywanie ewangelicznego oczekiwania na narodziny Jezusa przestało być tradycją wyłącznie rodzinną,a stało się to możliwe w miejscach publicznych.

 • 8 grudnia 2012 roku uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych i Rady Programowej Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach. Tego samego dnia wzięliśmy wraz z żoną udział w uroczystości opłatkowej podopiecznych,rodziców,wolontariuszy i działaczy Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski w Suwałkach,połączonej z obchodami jubileuszu 15.lecia działalności Stowarzyszenia.
 • 11 grudnia 2012 roku uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie z udziałem Prezesa Jarosława Kaczyńskiego,parlamentarzystów PiS oraz współpracujących z nami ekspertów.
 • 15 grudnia 2012 roku zorganizowałem spotkanie przedświąteczno – opłatkowe w Białymstoku,podczas którego przedstawiłem sprawozdanie z mojej działalności poselskiej w Sejmie i w okręgu wyborczym w pierwszym roku obecnej VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podobne spotkanie zaprosiłem wraz z żoną swoich sympatyków 16 grudnia 2012 roku w Augustowie. Spotkania te były także okazją do przekazania 16.numeru „Kuriera Poselskiego” – publikacji,w której informuję co pewien czas wyborców o swojej aktywności poselskiej.
 • 15 grudnia 2012 roku wraz z żoną uczestniczyliśmy w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach,organizowanej od 21 lat dla zespołów ludowych Suwalszczyzny.
 • 17 grudnia 2012 roku wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym Uniwersytetu III Wieku w Suwałkach,a także spotkaniu opłatkowym podopiecznych świetlicy środowiskowej i działaczy Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”.
 • 18 grudnia 2012 roku byłem gościem spotkania opłatkowego służb mundurowych w Białymstoku zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej. Tego samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym członków Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku.
 • 19 grudnia 2012 roku uczestniczyłem w uroczystej części Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach związanej z przedświątecznym łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym Klubu Gazety Polskiej – Myśli Patriotycznej,a razem z żoną uczestniczyliśmy w przedświątecznym łamaniu się opłatkiem w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „SKOK” w Suwałkach.
 • 20 grudnia 2012 roku byłem gościem uroczystej części Sesji Rady Miejskiej w Sokółce poświęconej dorocznemu składaniu życzeń,a także uczestniczyłem w spotkaniu świąteczno – opłatkowym funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.
 • 1 grudnia 2012 roku odwiedziliśmy wraz z żoną podopiecznych,rodziców i wolontariuszy Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach,a następnie wzięliśmy udział w corocznym spotkaniu opłatkowym uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych im. Generała Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.
 • W tym samym dniu złożyłem życzenia radnym,pracownikom Urzędu Gminy,sołtysom a za ich pośrednictwem mieszkańcom Gminy podczas spotkania opłatkowego w Urzędzie Gminy w Suwałkach.
 • 23 grudnia 2012 roku zostałem zaproszony do udziału w spotkaniu przedświątecznym z pracownikami i udziałowcami Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim oraz członkami Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.