W okresie świąteczno – noworocznym otrzymałem wiele zaproszeń od samorządów, instytucji,stowarzyszeń i organizacji obywatelskich na spotkania wigilijne. Niestety nie we wszystkich uroczystościach,z powodu pracy Sejmu i innych wcześniej zaplanowanych obowiązków mogłem uczestniczyć,w związku z tym prosiłem,aby na niektórych spotkaniach reprezentowali mnie moi współpracownicy i żona.

Z głębi serca dziękuję za skierowane na moje ręce zaproszenia,a w sposób szczególny dziękuję tym osobom i instytucjom,które zaprosiły mnie po raz kolejny .

 • 4 grudnia 2013 roku w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku uczestniczył w moim imieniu Jędrzej Ignacy Łucyk – dyrektor mojego Biura Poselskiego w Białymstoku,
 • 11 grudnia 2013 roku w Warszawie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość,
 • 12 grudnia 2013 roku w spotkaniu opłatkowym służb mundurowych w Białymstoku reprezentowała mnie moja asystentka Anna Kuśmierz,która odczytała ode mnie specjalny list okolicznościowy z życzeniami dla funkcjonariuszy i pracowników wszystkich służb mundurowych województwa podlaskiego,
 • 14 grudnia 2013 roku tradycyjnie już spotkałem się na uroczystej wigilii z uczestnikami,terapeutami,duchownymi i osobami wspierającymi Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

Tego samego dnia uczestniczyliśmy z żoną we Mszy Św. w Kościele p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach w intencji podopiecznych,rodziców,terapeutów i przyjaciół Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski. Po uroczystej Mszy Św. spotkaliśmy się w tym gronie osób
na kolacji wigilijnej.

 • 16 grudnia 2013 roku uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach,

W tym samym czasie w spotkaniu wigilijnym w Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Augustowie uczestniczyła moja żona Lilianna Anna Zielińska,która przekazała życzenia wychowankom,rodzicom i działaczom Stowarzyszenia.

 • 18 grudnia 2013 roku wraz z Małżonką na zaproszenie Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach Zofii Syperek i Wójta Gminy Suwałki wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie. Uroczystość została poprzedzona Mszą Św. sprawowaną w intencji podopiecznych , pracowników i działaczy Stowarzyszenia pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Ełckiej Księdza Biskupa Jerzego Mazura. Spotkanie połączone było z uroczysta wigilią.

foto

foto

 • 18 grudnia 2013 roku wziąłem udział w XLIII Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.,po której zakończeniu złożyłem życzenia radnym,pracownikom Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz – za pośrednictwem redakcji internetowej – wszystkim mieszkańcom Suwałk.
 • 19 grudnia 2013 roku wraz z Małżonką uczestniczyliśmy w VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Klas Integracyjnych „Wśród nocnej ciszy” zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 10 w Suwałkach,

Następnie wziąłem udział w spotkaniu wigilijnym ze społecznością szkolną Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Ludwika Paca w Dowspudzie.

foto

foto

W tym samym dniu na spotkaniu opłatkowym w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie, Gmina Suwałki reprezentował mnie mój asystent Robert Wagner,a w Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach moja żona Lilianna Anna Zielińska.

 • 20 grudnia 2013 roku na zaproszenie Proboszcza Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Olszynach Gmina Piątnica w powiecie łomżyńskim Księdza Marka Natkowskiego wziąłem udział w jasełkach przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej i spotkaniu opłatkowym,w którym uczestniczyli również nauczyciele i rodzice.
 • 20 grudnia 2013 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego,Wicestarosty Adama Krzysztofa Sowy i Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosława Kuleszy wziąłem udział w uroczystej wigilii,gdzie przekazałem życzenia świąteczne i noworoczne mieszkańcom Powiatu Łomżyńskiego.

foto

foto

W tym samym dniu w uroczystej sesji Rady Gminy w Suwałkach uczestniczył w moim imieniu mój asystent Robert Wagner,który przekazał ode mnie radnym,sołtysom,pracownikom Urzędu i wszystkim mieszkańcom Gminy Suwałki życzenia świąteczno – noworoczne.

 • 21 grudnia 2013 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach Andrzeja Pawła Chuchnowskiego wziąłem udział w Wigilii Miejskiej w Suwałkach,
 • 21 grudnia 2013 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Suwalskiego Szczepana Ołdakowskiego i koordynatora zespołów ludowych Suwalszczyzny Józefa Murawskiego wziąłem udział w XXII Wigilii Chłopskiej w Suwałkach,

foto

foto

foto

 • 22 grudnia 2013 roku wraz z Małżonką wzięliśmy udział w XXII Wigilii Radia 5 w Suwałkach,podczas której za pośrednictwem radia złożyliśmy życzenia wszystkim jego słuchaczom
 • 23 grudnia 2013 roku na zaproszenie Burmistrza Wysokiego Mazowieckiego Jarosława Siekierko i Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Sokolika wziąłem udział w części roboczej,a następnie w części uroczystej sesji Rady Miejskiej,gdzie złożyłem życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim mieszkańcom miasta. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor mojego Biura Poselskiego w Białymstoku Jędrzej Ignacy Łucyk.

foto

foto

foto

 • 28 grudnia 2013 roku wraz z Burmistrzem Sejn Janem Stanisławem Kapem zorganizowaliśmy,jak co roku,spotkanie świąteczno – noworoczne w Sejnach. Wzięliśmy w nim udział wraz z żoną składając jego uczestnikom – przedstawicielom różnych instytucji samorządowych i społecznych Sejn i z powiatu sejneńskiego,a za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom – życzenia świąteczno – noworoczne. Jednym z uczestników spotkania był radny Samorządu Województwa Podlaskiego Leszek Dec.
 • 30 grudnia 2013 roku wraz z Małżonką na zaproszenie Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja i Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Rybińskiego uczestniczyliśmy w spotkaniu wigilijnym w Sokółce,które odbyło się po uroczystej sesji Rady Miasta.

foto

foto

foto

foto

foto

Do niektórych instytucji zapraszających mnie na spotkania świąteczno – opłatkowe i noworoczne,nie mogąc w nich uczestniczyć osobiście,przesłałem listy z życzeniami i refleksją świąteczno – noworoczną.